Polityka prywatności

Polityka Prywatności dla www.mmediahouse.pl

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług przez stronę internetową www.mmediahouse.pl.

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest m.media dom mediowy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 7/1, 00-019 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001016933, NIP 5252942514.

3. Cel i zakres zbierania danych

Dane osobowe zbierane przez administratora wykorzystywane są w celu:

  • Realizacji usług elektronicznych.
  • Komunikacji z użytkownikami w sprawach związanych z serwisem i oferowanymi usługami.
  • Zapewnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, gdzie przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych na podstawie prawa.

4. Rodzaje przetwarzanych danych

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

  • Imię i nazwisko.
  • Adres e-mail.
  • Numer telefonu.
  • Adres IP.
  • NIP 
  • nazwa firmy

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Bezpieczeństwo danych

Administrator deklaruje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą lub zniszczeniem.

7. Zmiany w polityce prywatności

Polityka Prywatności może być zmieniana przez Administratora, o czym użytkownicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

8. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Administratorem poprzez e-mail: hello@mmediahouse.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.